KRAM ET TRÆ

en sanseøvelse i naturen

I mit daglige arbejde med børn, natur og mindfulness laver jeg mange forskellige øvelser og kreative processer. Men særligt holder jeg meget af øvelsen ”kram et træ”, da det giver en ganske særlig form for autentisk kontakt med barnet selv og det påvirker sindet meget positivt.


Når man vil skabe ro, fordybelse og gøre børn opmærksomme på de forskellige sanser vi har, er det en rigtig god øvelse at tage ud i naturen og lege ”kram et træ”.


Naturen er et fantastisk rum, hvor man får langt større nærvær med sig selv og forstærkelse af sine egne sanser. Der er noget tidløst over naturen og den giver en oplevelse af stilhed, ro og fordybelse. Og netop denne fordybelse er vigtig og lære vores børn, da de i hverdagen godt kan være omgivet af larm og uro fra ydre påvirkninger. Naturen er en dyb levende stilhed, som gennemtrænger alt. Træerne er bare, de bekymrer sig ikke og lægger ingen planer.


Ved ”kram et træ” bliver sanserne skærpet i den grad, at børnene hurtigt kan blive opmærksomme på, at træer er forskellige i udseende og opbygning – ligesom deres kammerater. De oplever, at mærke hvordan træets ro og styrke kan overføres til dem selv. De lærer af finde en indre ro, som de kan bruge i andre sammenhænge, hvor de har brug for at finde netop denne styrke frem.


Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at tage i skoven, da man også kan lege denne leg på en legeplads, i en baggård etc. Bare der er træer.


Hvis det er større børn, man ønsker at lave øvelsen med kan man parre dem i grupper således, at der er en blind og en fører. Den der fører tager den blinde over til et træ og den blinde skal så kramme og føle på træet. Man kan gøre den blinde opmærksom på at føle, hvor tyk er stammen? Er der mange smågrene? Er der mos? Kan rodnettet fra træet også mærkes over jorden? Når træet er undersøgt tilstrækkeligt føres den blinde væk fra træet og så må barnet åbne øjnene og føle og sanse sig frem til det pågældende træ.
Hvis det er mindre børn laver man samme øvelse men blot med en voksen, der fører den blinde.


Legen kan også udføres på den måde, at hver enkelt barn finder et træ, de gerne vil kramme. Barnet kan her stå og føle, dufte, smage og lytte til træet. Man kan gentage legen, hver gang man kommer forbi træet, og herved kan man også følge træet i sin cyklus – ligesom sin egen.


”Kram et træ” indbyder til en sjov og lærerig leg med vores børn om sanser. Den skaber sociale relationer og følelsen af fællesskab både med naturen og  kammerater. Samtidigt giver legen også det enkelte barn en oplevelse af at være solidt plantet på jorden, uanset hvilke storme der raser.